Sağlık Bilimlerinde Likert Tipi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özdemir, Z. (2018). Sağlık Bilimlerinde Likert Tipi Tutum Ölçeği geliştirme. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 5(1), 60-68. https://doi.org/10.31125/hunhemsire.431132

Sorumlu Yazar: 
Zeliha Özdemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: