C Tipi Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bozo, Ö., Yılmaz,T. ve Tathan, E. (2012). C Tipi Davranış Ölçeğinin Türkçeye uyarlama, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13,(Ek2) 145-150.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Bozo
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 12 madde
Kendini feda etme : Başkalarına kendim için yaptığımdan daha fazlasını yaparım.
Duygularını ifade edememe :Başkalarına kendimi nasıl hissettiğimi söyleme konusunda sıkıntı duyarım.

Derecelendirme: 
4’lü derecelendirme (1= bana hiç benzemiyor- 4=bana çok benziyor)
İletişim: