Ortaokul Öğrencileri İçin Matematik Tarihi Destekli Matematik Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mersin, N. ve Durmuş, S. (2021). Ortaokul Öğrencileri İçin Matematik Tarihi Destekli Matematik Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 11(2), 766-782. https://doi.org/10.24315/tred.708422

Sorumlu Yazar: 
Nazan Mersin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: