Travma Sonrası Stres Bozukluğu Dissosiyatif Alt Tipi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İçin, Z. N., Koşe, Ç. ve Şar, V. (2017). Turkish adaptation study of Dissociative Subtype of Post Traumatic Stress Disorder Scale [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Zühre Neslihan İçin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

15 ana sorudan oluşmaktadır. Her soru aşamalı olarak ilerlemektedir, kişi sorulan semptoma “Evet” yanıtını verirse bir sonraki soruda semptomun son 1 ayda var olup olmadığı, var ise sıklığı ve şiddeti sorgulanmaktadır.

Derecelendirme: 
Ölçek 4’lü ve 5’li Likert tipi sorular bulundurmaktadır.
İletişim: