Taylor Anne-Bebek Bağlanması Ölçeği (ABBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yalçın,S.S.,Örün,E., Özdemir, P., Mutlu, B. ve Dursun, A.(2014). Türk annelerde doğum sonrası bağlanma ölçeklerinin güvenilirliği. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 57, 246-251.

Sorumlu Yazar: 
S. Songül Yalçın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

İç güvenilirliğin iyi (Cronbach alfa 0.71) olduğu ve EPDÖ ile pozitif korelasyon (r=0.31, P<0.01) bildirmiştir.

8 madde

Derecelendirme: 
4’lü Likert (0= çok fazla – 3= hiçbir zaman)
İletişim: