Anne Bebek Temas Engelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kömürcü-Akik, B., & Durak-Batıgün, A. D. (2020). Anne Bebek Temas Engelleri Ölçeği (ABTEÖ): Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12(Suppl 1), 235-254. http://dx.doi.org/110.18863/pgy.789071

Sorumlu Yazar: 
Burcu Kömürcü Akik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: