Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydemir-Karakulak, H. (2009).Anne-Bebek Bağlanma Ölçeğinin Türk toplumuna uyarlanması (Aydın örneği). (Yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Sorumlu Yazar: 
Hatice Aydemir Karakulak
Geçerlik: 

Ölçek annelerde daha düşük iç tutarlığa sahip olmasına rağmen, tüm maddelerin ölçeğin tutarlığına katkı sağladıkları saptanmıştır (Madde bütün korelasyon katsayıları: r=.21- .54 arasında, madde silindiğinde cronbach alpha= .62-.69 arasında). Babalarda daha yüksek iç tutarlığa sahip olmasına rağmen, bazı maddelerin ölçeğin güvenilirliğine katkı sağlamadığı saptanmıştır (Madde bütün korelasyon katsayıları: r=.08-.80, madde silindiğinde cronbach alpha= .66-.85 arasında).

Güvenirlik: 

Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği’nin anneye ait Cronbach Alpha katsayıları, doğumdan sonra bir gün içindeki 0.695 ve doğumdan sonra 8-12 hafta içindeki cronbach alpha katsayısı 0. 683 olarak bulunmuştur. Babaya ait doğumdan sonra bir gün içindeki cronbach alpha katsayısı 0.798 ve doğumdan sonra 8-12 hafta içindeki cronbach alpha katsayısı 0.718 olarak bulunmuştur.

Ölçek 8 maddeden oluşmaktadır.
Sevgi dolu (1. madde)
Nötr / hiçbir şey hissetmeme (3. madde)
Koruyucu (6. madde)

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiç- 4= çok fazla)
İletişim: