Anne-Baba ve Akran Bağlanması Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kocayörük, E. (2010). A Turkish adaptation of the inventory of parent and peer attachment: The reliability and validity study. Eğitim Araştırmalan-Eurasian journal of Educational Research, 40,133-151.

Sorumlu Yazar: 
Ercan Kocayörük
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: