Anne Bekçiliği Ölçeği Anne Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aktaş, G. A., ve Aydın, A. (2020). Anne Bekçiliği Ölçeği Anne Formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 23(45), 63-75. doi:10.31828/tpy1301996120200131m000018

Sorumlu Yazar: 
Güleycan Akgöz Aktaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: