Takipçiler Nezdinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Kanaat Önderliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tam, M. S. (2020). Takipçiler Nezdinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Kanaat Önderliği Ölçeği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3 (23), 481-502.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Sinan TAM
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Altı boyuttan (Bilgi, Yakınlık, Taklit, Güven, İletişim, Eğlence) oluşan ölçekte 22 ifade bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
1 = Kesinlikle Katılmıyorum – 2 = Katılmıyorum – 3 = Kararsızım – 4 = Katılıyorum – 5 = Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: