Problemli Sosyal Medya Kullanım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yavuz, S. (2020). İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örnekleminde Problemli Sosyal Medya Kullanım Ölçeği geliştirme: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 26(44), 109-124. https://doi.org/10.30623/harranilahiyatdergisi.733679

Sorumlu Yazar: 
Sefer Yavuz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: