Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Orbatu,D.,Eliaçık,K.,Alagayut,D.,Hortu,H.,Demirçelik,Y.,Bolat,N.,Elmalı,F. ve Helvacı,M. (2020).Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması.Anadolu Psikiyatri Dergisi,21 (1), 56-61.
doi: 10.5455/apd.77273

Sorumlu Yazar: 
Dilek Orbatu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.869 olarak bulunmuştur.

13 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Tamamen katılıyorum=5 Katılıyorum=4 Kararsızım=3 Katılmıyorum=2 Hiç Katılmıyorum=1
İletişim: