Spor Marka Kişilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Görgüt, İ. & Özbal, A. F. (2018). Adaptation of Sport Brand Personality Scale to Turkish. Universal Journal of Educational Research, 6(4), 759-768. doi: 10.13189/ujer.2018.060419

Sorumlu Yazar: 
İlyas Görgüt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: