Marka Beğenilirlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yüksekbilgili, Z. (2017). Marka Beğenilirlik Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Journal of Yaşar University, 12(46), 171-180.

Sorumlu Yazar: 
Zeki Yüksekbilgili
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: