Yüksek Öğrenim Enstitüleri İçin Marka Kimliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yüksekbilgili, Z. (2017). Yüksek Öğrenim Enstitüleri İçin Marka Kimliği Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2),169-176. doi: 10.29106/fesa.348306

Sorumlu Yazar: 
Zeki Yüksekbilgili
Geçerlik: 

Ölçme aracının yapı geçerliği Açımlayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. Sonuç olarak 33 maddelik ve 2 boyutlu ölçme aracı, Türk araştırmacıların kullanımına hazır hâle getirilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,93 düzeyinde ve oldukça yüksek bulunmuştur.

YÖKMKÖ’de 2 farklı boyutu ölçmek için toplam 33 soru bulunmaktadır.
Bağlı bulunduğum enstitü, tarafından yapılan reklamlar eğitim kurumunun odak noktasını yansıtır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: