Marka Güven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bardakçı, S., ve Gürbüz, R., B. (2020). Marka Güven Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 1684-1692. https://doi.org/10.20491/isarder.2020.937

Sorumlu Yazar: 
Sait Bardakçı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: