Marka Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., ve Özen, Y. (2018). Marka Tutum Ölçeğinin Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 65, 1-6.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: