Spor Kulüplerinin Sorunlarının Belirlenmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kerem, M. (2008). Spor kulüplerinin amaçlarını gerçekleştirme düzeyleri ve karşılaştıkları sorunların belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: