Marka Aşkı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Turan, S. E. (2019). Marka aşkının öncülleri ve sonuçları: Kayseri’deki fast food tüketicileri üzerine bir inceleme(Yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Sorumlu Yazar: 
Sami Ersin TURAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: