Marka Sadakati Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekin, Y. (2020). Spor kulübü taraftarlarının takımlarının lisanslı ürünlerine ilişkin marka sadakati (Ankara ili örneği) [Doktora tezi]. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Yasin Tekin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: