Soğuk Tahammülsüzlüğü Şiddeti Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Töre, N.G., Sarı, F., Tuna, Z. ve Oskay, D. (2017). Soğuk Tahammülsüzlüğü Şiddeti Anketi’nin Türkçe Versiyonu’nun (CISS-T) skleroderma hastalarında geçerliliği. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi içinde (s.370). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
N. Gizem Töre
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: