Fibromiyalji Anketi Tanı Kriteri ve Semptom Şiddeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yanmaz, M.N., Atar, S., & Biçer, M. (2016). The reliability and validity of the Turkish version of Fibromyalgia Survey Diagnostic Criteria and Symptom Severity Scale. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 29, 287–293. DOI 10.3233/BMR-150627

Sorumlu Yazar: 
Müyesser Nergiz YANMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: