Sınıf Yönetimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tüfekçi, S. (2005). Beyin temelli öğrenmenin erişiye, kalıcılığa, tutuma ve öğrenme sürecine etkisi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Sınıf Yönetimi dersine yönelik tutum ölçeği 18 olumlu ve 17 olumsuz maddeden oluşmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: