Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özenç -İra, G., ve İra, N. (2018). Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(3), 104-118. http://dx.doi.org/10.19160/ijer.488221

Sorumlu Yazar: 
Gözde Özenç İra
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: