Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaplan,Z. (2018). Okul öncesi öğretmenleri sınıf yönetimi becerileri ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Zehra Kaplan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Çocuklar için güvenli bir fiziksel ortam oluşturabilme
Çocukların ilgilerini çekecek etkinlik hazırlayabilme
Çocuğu bir birey olarak görme
Çocukların fizyolojik ihtiyaçlarını(gıda, su, dinleme vb) karşılamada onlara yeterli zaman verebilme

Derecelendirme: 
5= çok iyi, 4= iyi, 3= orta, 2= zayıf, 1= çok zayıf
İletişim: