İlkokul 2. sınıf İngilizce Dersine Yönelik Dinleme ve Konuşma Başarı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özüdoğru, F. ve Adıgüzel, O.C. (2015) İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersine Yönelik Dinleme ve Konuşma Başarı Testinin Geliştirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(4), 375-396, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2015.021.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Özüdoğru
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Yapılan analiz sonucu konuşma testinin iç güvenirlik katsayısı 0.87 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, konuşma testinin yüksek bir güvenirliğe sahip olduğunu göstermiştir.

2 alt boyut ve 20 madde

Derecelendirme: 
İletişim: