Sınıf Yönetimi Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özkul, R., ve Dönmez, B. (2019). Sınıf Yönetimi Kaygısı: Bir ölçek geliştirme çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 673-694. http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.521575

Sorumlu Yazar: 
Burhanettin Dönmez
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: