Siber Flört İstismarı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bakır, A. ve Kalkan, M. (2019). Siber Flört İstismarı Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 75-95. http://dx.doi.org/10.26466/opus.546811

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Bakır
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: