Çocuk İstismarı Potansiyeli Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türk, S. (2010). Öğretmen adayları ile ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin çocuk istismarı potansiyeli açısından incelenmesi. ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Sorumlu Yazar: 
Saygın Türk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: