Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özkan, Y., Uysal, M., Topçu, G., Danışmaz-Sevin, M., Ertan-Koçak, Y. (2018). Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(4), 821-844.

Sorumlu Yazar: 
Yasemin ÖZKAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: