Şaşırtmacalı Kelime Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yalçınkaya, F. ve Belgin, E. (2002). Konuşma ve lisan problemi olan ve olmayan çocukların uyarlanmış şaşırtmacalı kelime testi ile santral işitsel işlemleme performanslarının incelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 46, 195-202.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: