6.Sınıf İngilizce Kelime Başarı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şerabatır, S. (2008). İlköğretim 6.ve 7.sınıf öğrencilerinin ingilizce dersinde kullandıkları kelime öğrenme stratejileri (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Sorumlu Yazar: 
SEDA ŞERABATIR
Geçerlik: 

Nihai testin KR-20: 0, 92 olarak bulunmuştur

Güvenirlik: 

6. sınıf Başarı Testi’nin güvenirliği 0, 87’dir.

ölçek 28 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: