Çok İleri Derecede İşitme Kayıplı Çocuklar İçin Kelime Ayırdetme Beceri Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Turan, Z. (2000). Çok İleri Derecede İşitme Kayıplı Çocuklar İçin Kelime Ayırdetme Beceri Testi’nin geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 195-204.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: