Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı Dil Kelime Alt Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Berument, S. K. ve Güven, A. G. (2013). Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı Dil Kelime Alt Testi Standardizasyon ve Güvenilirlik Geçerlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 24(3),192-201.

Sorumlu Yazar: 
Sibel Kazak Berument
Geçerlik: 

Test-tekrar test güvenilirliği her yaş grubu için ayrı ayrı ve bütün yaşlar birlikte alınarak tekrarlanmıştır. Test-tekrar test güvenilirlik değerleri ayrı ayrı yaşlar için 0,70 ile 0,94 arasında değişim göstermiştir. Bütün yaşlar birlikte alındığında ise 0,97 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

104 maddenin iç tutarlılık katsayısı Cronbach’s alpha=0,99 olarak bulunmuştur. İç tutarlılık katsayıları 2 -12 yaşları için ayrı ayrı hesaplandığında Cronbach’s alpha değerlerinin 0,88 ile 0,96 arasında değiştiği bulunmuştur.

104 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: