Sarkopeni Yaşam Kalitesi Anketi (SarQoL)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erdoğan, T., Eriş, S., Avcı, S., Ören, M. M., Küçükdağlı, P., Kılıç, C, Beaudart, C., Bruyere, O., Karan, M.A. & Bahat, G. (2021). Sarcopenia quality‑of‑life questionnaire (SarQoL)®: translation, cross‑cultural adaptation and validation in Turkish. Aging Clinical and Experimental Research. https://doi.org/10.1007/s40520-020-01780-0

Sorumlu Yazar: 
Gülistan Bahat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: