Paternal Antenatal Bağlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güleç Şatır, D., & Kavlak, O. (2021). “Paternal Antenatal Bağlanma Ölçeği” nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 18(1), 1-11. https://doi.org/10.14687/jhs.v18i1.6047

Sorumlu Yazar: 
Duygu Güleç Satir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: