Doğum Sonrası Bağlanma Ölçeği (DSBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yalçın,S.S., Örün,E., Özdemir,P., Mutlu, B. ve Dursun,A.(2014). Türk Annelerde Doğum Sonrası Bağlanma Ölçeklerinin güvenilirliği.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 57, 246-251.

Sorumlu Yazar: 
S. Songül Yalçın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach alfa DSBÖ toplam skoru için 0.75 iken, bağlanmada bozukluk (alt ölçek 1) 0.62, reddetme ve sinirlilik (alt ölçek 2) 0.53, bebek bakımında gerginlik (alt ölçek 3) 0.40, istismar riski (alt ölçek 4) 0.11 olarak hesaplandı. Alt ölçek 4’ün tutarlılık katsayısının düşük olması nedeni ile tek faktör olarak incelenmesi ve toplam skor üzerinden değerlendirilme yapılmasına karar verildi.

25 madde

Derecelendirme: 
6’lı likert (0=her zaman-5=hiçbir zaman)
İletişim: