Pedagojik Formasyon Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İzci, E. (1999). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öğretmenlik meslek bilgisi (pedagojik formasyon) yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Sorumlu Yazar: 
Eyup İzci
Geçerlik: 

Geliştirilen testin kapsam geçerliği, konu alanı ve ölçme-değerlendirme uzmanlarının görüşlerine ve eleştirilerine sunularak gerekli düzenleme yapılmıştır. Gerekli düzeltmeleri yapılan pedagojik formasyon testi taslağı, farklı branş ve okul türlerinde görev yapan 81 ortaöğretim öğretmenine uygulanmıştır. Bu deneme uygulamasından sonra, testteki maddeler alınan cevapların ışığında analiz edilerek her maddenin güçlük derecesi (p) ve ayırt etme indeksleri (r) hesaplanmıştır. Uygun olmayan maddeler testten çıkarılmıştır.

Güvenirlik: 

Testin güvenirliğine ilişkin olarak “Bir Testi İki Eşdeğer Yarıya Bölme Yönteminden” yararlanılmıştır. Öğretmenlerin, testin iki yarısından aldıkları puanları arasındaki ilişki (korelasyon) hesaplanarak, güvenirlik katsayısı pedagojik formasyon testi için .81 bulunmuştur.

Derecelendirme: 
Her bir soru 1 puan değerinde.
İletişim: