Lexington Evcil Hayvanlara Bağlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karameşe, H. (2014). Lexington Evcil Hayvanlara Bağlanma Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması, Türkçe formun geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Hacer Karameşe
Geçerlik: 

Tercüme ve dil geçerliği aşamalarından sonra yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modelin üç faktörlü
yapısı doğrulanmış ve ki-kare değeri (χ2) = 875.12, serbestlik derecesi (sd) = 227, CFI = .94, IFI = .94 ve RMSEA = .09 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmıştır. Cronbach alfa değerleri Lexington Evcil Hayvanlara Bağlanma Ölçeği toplam (.91), insan yerine koyma (.78), hayvan hakları (.70) ve genel bağlanma (.86) alt boyutlarında Türkçe formun güvenirliğine kanıt olmuştur.

23 maddedden oluşmaktadır.

Derecelendirme: