Parkinson Hastalığında Birleşik Diskinezi Değerleme Ölçeğini

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Rzayev, S. (2016). Parkinson hastalığında birleşik diskinezi değerleme ölçeğinin Türkçe standardizasyon çalışmasI (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Sorumlu Yazar: 
Sefer Rzayev
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: