Parkinson Yorgunluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çılga, G., Genç, A., Dönmez-Çolakoğlu, B., & Kahraman, T. (2018). Turkish adaptation of Parkinson fatigue scale and investigating its psychometric properties. International journal of rehabilitation research. doi: 10.1097/MRR.0000000000000314

Sorumlu Yazar: 
Göksel Çılga
Geçerlik: 

Ölçekteki maddelerin faktör yükleri 0.51 ile 0.84 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0.947 olarak bulunmuştur.

16 madde

Derecelendirme: 
İletişim: