Alzheimer Hastalığında Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akpınar, B., & Küçükgüçlü, Ö. (2012). The validity and reliability of the Turkish version of the quality of life scale for patients with Alzheimer’s disease (QOL-AD). Journal of Neurological Sciences, 29(3), 554-565.

Sorumlu Yazar: 
Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin cronbach alfa katsayısı hasta ve bakım verenler için 0.77 ve 0.72 arasındadır

Ölçeğe ait 13 madde ağırlıklı olarak yaşlıların yaşam kalitesi literatüründen seçilmiştir. Ölçeğe ait 13 madde de: fonksiyonel yetenekler, kişiler arası ilişkiler, anlamlı aktivitelere katılabilme yeteneği, finansal durumu yönetebilme ve kendisi ile ilgili global tanılama yer almaktadır. Her bir maddeye karşılık yanıt olarak 4 puan üzerinden değerlendirilmektedir (1=kötü, 4=çok iyi). Ölçekten elde edilen puan aralığı 13 ile 52 arasındadır. Yüksek puan alma yüksek yaşam kalitesini göstermektedir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği Akpınar ve Küçükgüçlü (2012) tarafından yapılmıştır. Ölçek kısa olması ve hem hastalar hem de bakım verenler için ayrı ayrı doldurulması nedeniyle güvenilirdir. Bazı araştırmacılara göre bilişsel yetersizliği olan bireyin yaşam kalitesinin ölçülmesinde hasta bireyler tarafından ölçeğin doldurulmasının bir anlam ifade etmediği vurgulanmıştır. Diğer taraftan literatürde Alzheimer hastalığı olan bireye kendisini ifade etme şansı verilmesi gerektiği için kendi özbildirimlerinin de önemli olduğu belirtilmektedir. Hasta ile görüşülerek doldurulan ölçek puanı iki ile çarpılıp ortaya çıkan puana bakım verenlerin puanları eklenmektedir. Toplamın üçe bölünmesi ile sonuç elde edilebilmektedir. Toplam bir puan elde edilmesinin yanı sıra hasta ve bakım veren puanları ayrı ayrı da değerlendirilebilmektedir.

Derecelendirme: 
1=kötü, 4=çok iyi
İletişim: