Toronto Western Spazmodik Tortikollis Değerleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özay, E.(2002).Toronto Western Spazmodik Tortikollis değerleme ölçeğinin Türkçe standardizasyonu. (Tıpta Uzmanlık). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: