Birleşik Diskinezi Derecelendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akbostanci, M. C., Bayram, E., Yilmaz, V., Rzayev, S., Ozkan, S., Bora-Tokcaer, A., … & Goetz, C. G. (2018). Turkish standardization of Movement Disorders Society Unified Parkinson’s Disease Rating Scale and Unified Dyskinesia Rating Scale. Movement Disorders Clinical Practice, 5(1), 54-59. doi: 10.1002/mdc3.12556

Sorumlu Yazar: 
Muhittin Cenk Akbostancı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: