Hareket Bozuklukları Derneği Birleşik Parkinson Hastalığı Değerleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, V. (2016). Hareket Bozuklukları Derneği Birleşik Parkinson Hastalığı Değerleme Ölçeğinin Türkçe standardizasyonu çalışmas (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Volkan Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: