Özgeci Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Konan, N., ve Gedik, A. (2019). Özgeci Liderlik Ölçeğinin eğitim örgütleri için Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(3), 76-92. http://dx.doi.org/10.19160/ijer.661177

Sorumlu Yazar: 
Aytaç Gedik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: