Alturistik (Özgeci) Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çakmak, C., Biçer, İ. ve Uğurluoğlu, Ö. (2019). Alturistik (Özgeci) Liderlik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 785-802.

Sorumlu Yazar: 
Cuma Çakmak
Geçerlik: 

Alturistik Liderlik Ölçeği’nin yapı geçerliliğini belirleyebilmek için elde edilen veriler üzerinde önce açıklayıcı faktör analizi ve ardından da doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Cronbach Alpha katsayısı kullanılmıştır ve yapılan analiz sonucunda 8 soru ve tek boyut ile son hali verilen ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0,927 olarak hesaplanmıştır.Yönet

1.Yöneticim bana yardımcı olmak için tanımlanmış rollerinin dışındaki görevleri kabul eder (örneğin, yardım etmek uğruna geride durmak, iş yüküne katkıda bulunmak gibi).
2. Yöneticim kendi çıkarlarından vazgeçmesini gerektiren durumlarda bile, takımına sahip çıkan birisidir.
3. İlave iş yükünü desteklemek için yöneticim de çalışır.
4. Yöneticim söz konusu durumun kendisi üzerindeki etkilerini düşünmeden önce başkalarına yardımcı olmayı düşünür.
5. Yöneticim bana nasıl hissettiğimi mutlaka sorar.
6. Yöneticim takımdaki birisine adaletsiz bir şekilde davranılmasına ya da takımdaki birisinden faydalanılmasına katlanamaz.
7. Yöneticim sevdiği iş arkadaşları için görevinin gerektirdiklerinden fazlasını yapmaya hazırdır.
8. Yöneticim kendi kişisel çıkarları ile çatışmadığı sürece bana yardımcı olur.

Derecelendirme: 
1= hiç bir zaman 5 = her zaman
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/