Hizmetkâr Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıç, K. C. ve Aydın, Y. (2016). Hizmetkâr Liderlik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Sosyal ve Ekonomik Arastırmalar Dergisi, 18(30), 106.

Sorumlu Yazar: 
Kemal Can Kılıç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: