Özürlü Bir Çocuğa Sahip Anne-Babaların Kaygı Ve Endişe Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akkök, F. (1989). Özürlü Bir Çocuğa Sahip Anne-Babaların Kaygı Ve Endişe Düzeyini Ölçme aracının güvenirlik ve geçerlik çalışması. Psikoloji Dergisi, 7(23), 26-38.

Sorumlu Yazar: 
Füsun Akkök
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

11 alt boyut ve 66 madde.
Aile İçindeki Sorunlar Boyutu:
1.Ailenin Yaşamına Getirdiği Sınırlılıklar Boyutu
2.Mali Kaygılar Boyutu.
3.Aile İçi Uyumsuzluk Boyutu
Aile Ferdinin Kişisel Sorunları Boyutu:
4.Ömür Boyu Bakım Boyutu
5.Kişisel Ödül Eksikliği Boyutu
6.Sürekli Hastalık Kaygısı Boyutu
7.Bir Kurum Bakımını Tercih Etme Boyutu
8.Aileye Getireceği Zorluklar Boyutu
Özürlü veya Sürekli Hastalığı Olan Kişiye İlişkin Sorunlar Boyutu
9.Bağımlılık ve Kendini Yönetme Boyutu
10.Bilişsel Bozukluk Boyutu
11.Fiziksel Sınırlılıklar Boyutu

Derecelendirme: 
D( Doğru=Genellikle geçerli)- Y( Yanlış= Genellikle geçersiz)
İletişim: