Liderlik Özellikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cansoy, R., Türkoğlu, M., ve Parlar, H. (2016). Liderlik özellikleri: Bir ölçek geliştirme çalışması ve öğrencilere yönelik bir araştırma. Milli Eğitim, (212), 139-159.

Sorumlu Yazar: 
Ramazan CANSOY
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: